Generalforsamling 2022

2. januar 2022
Indkaldelse til Generalforsamling i Amager Btk

Kære medlem.

Hermed indkaldelse til Generalforsamling i Amager Btk tirsdag den 18. januar kl. 19.30 i klublokalet.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
2.1. Beretning fra de nedsatte udvalg
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og næste års budget til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
6.1. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer
6.2. Kasserer
6.3. 2 bestyrelsessuppleanter
6.4. Udvalg
6.5. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Sponsorer

Netto

Bordtenniseksperterne